Mang súng đi cướp gặp ngay 'cớm' đánh tơi bời

Video
Một tên cướp đội mũ bảo hiểm, mang theo súng lao vào trong cửa hàng ở Isarel để cướp. Không may, tên cướp gặp ngay 'cớm' đang mua hàng đánh cho tơi bời.