Mạng xã hội - con dao hai lưỡi đối với doanh nghiệp

Video
Bất cứ ai cũng có thể đưa thông tin bất lợi cho doanh nghiệp và các cá nhân lên mạng xã hội vô cùng đơn giản, ngay sau khi đăng tin, thông tin đó sẽ được đồng tình hoặc chia sẻ, lan truyền nhanh một cách chóng mặt.