Mảnh vỡ máy bay JT610 Indonesia trải rộng khắp mặt biển

Video
Ông Muhammad Syaugi, người đứng đầu Cơ quan phòng chống thảm họa Indonesia cho biết các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy cách nơi chiếc phi cơ xấu số mất liên lạc 3,7 km.