Mạo hiểm với trò 'cheerleading' của giới trẻ

Video
Bước lên tay của người làm trụ, Vũ nhún người định lên tháp. Chưa kịp làm các động tác uốn dẻo trên không, chàng sinh viên ngã nhào xuống đất gãy tay.
Xem thêm