Mập mờ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin tại quán ăn, quán cà phê

Video
Thực tế tình trạng sử dụng tiền điện tử để thanh toán tại các quán ăn có phổ biến và đang ở mức độ như thế nào?

VIDEO MỚI NHẤT