Mất lái ô tô hất văng người đi bộ

Video
Chiếc ô tô mất lái tông vào 3 người đi bộ vừa đặt chân xuống lòng đường để tránh chiếc ôtô nằm chắn trên hè.
Xem thêm