Mất mạng khi làm thí nghiệm bỏ kẹo mentos vào bia

Video
Sau khi cho viên kẹo mentos vào cốc bia và lùi ra sau thì anh chàng bị ô tô đâm.
Xem thêm