Mẫu iPhone nào có thời lượng pin tốt nhất?

Video
Mẫu iPhone nào có thời lượng pin tốt nhất? Làm thế nào để biết pin trên iPhone X có tốt hơn so với các mẫu máy kế nhiệm? Youtuber David Cogen của kênh TheUnlockr đã trở lại với bài kiểm tra về thời lượng pin trên 4 mẫu bao gồm iPhone 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus và iPhone X để làm sáng tỏ vấn đề này