Máy bay có thể đạt độ cao bao nhiêu?

Video
Theo nghiên cứu, máy bay thương mại có thể đạt độ cao đến 12 km. Tuy nhiên ít khi máy bay đạt được con số cực đại vì lý do an toàn.