Máy cắt vớt lục bình hơn 3 tỉ đồng trên sông Sài Gòn

Video
Máy cắt vớt lục bình được TP HCM giao Đại học Công nghiệp chế tạo trong hơn 5 tháng, có khả năng cắt 500-600 m2 lục bình trong một giờ.