DMCA.com Protection Status

Máy cấy lúa chạy bằng điện

Video
Khi máy di chuyển, 5 mỏ cấy tự động cấy mạ xuống ruộng. Thiết bị do anh Trần Văn Thành, 27 tuổi, sáng chế đã thay thế sức lao động của 12 nhân công.