Máy nội soi của bác sĩ được chế tạo như thế nào?

Video
Máy nội soi bao gồm 3 thành phần chính: Đèn nội soi, camera và thấu kính. Video sau đây sẽ chỉ nói về cách chế tạo ra thành phần quang học của máy nội soi đó chính là đèn nội soi.
Xem thêm