Mê hoặc xem rùa biển làm tổ đẻ trứng

Video
Con rùa cái bơi về nơi chúng từng sinh ra để đẻ trứng nhờ sử dụng các dấu hiệu từ trường đặc biệt dọc theo bờ biển.

VIDEO MỚI NHẤT