DMCA.com Protection Status

Mẹ lơ đễnh, em bé vặn tay ga lao xe lên lề

Video
Người phụ nữ dừng xe chờ sang đường, trong phút lơ là, đứa trẻ vặn tay ga khiến chiếc xe lao lên lề tông ngã 2 xe máy khác.