Mê muội tin vào bùa yêu, chi 3 tỷ đồng làm bùa hóa giải cho chồng

Video
Một phụ nữ ở Phú Quốc, Kiên Giang đã mê muội tin vào bùa yêu, chi 3 tỷ đồng để làm bùa hóa giải cho chồng.