DMCA.com Protection Status

Mẹ Tiến Linh tiết lộ tiêu chuẩn chọn con dâu

Video
Chia sẻ với Zing.vn, mẹ tiền đạo Tiến Linh cho biết hiện bà đã mong có con dâu và chỉ cần "Linh ưng ý thì cô sẽ ưng".