'Vua rác' David Dương và tham vọng mở rộng đế chế rác

Megastory
Song song với phát triển kinh tế xã hội, bất cứ quốc gia nào cũng xem vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường là một việc quan trọng không kém.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT