Miền Bắc nắng ấm trước khi không khí lạnh về

Video
Thời tiết tại miền Bắc và miền Trung ngày 29 Tết sẽ tiếp tục có nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường nhẹ vào tối 30 Tết.
Xem thêm