DMCA.com Protection Status

Miền Trung mưa kéo dài

Video
Miền Bắc rét kéo dài trong những ngày tới trong khi miền Trung mưa lớn hết hôm nay nhưng sau đó còn mưa rải rác nhiều ngày.