Miệng hố bốc cháy suốt 50 năm trên sa mạc

Video
Miệng hố Darvaza hay còn gọi là Cổng địa ngục nằm ở sa mạc phía bắc Turkmenistan không ngừng cháy trong gần 5 thập kỷ do khí methane.