Mổ bụng trăn lấy đàn gà 14 con

Video
Ở Thái Lan, hai người đàn ông đã bắt được con trăn và lấy ra khỏi người nó 14 con gà.
Xem thêm