Mở cốp xe máy, hoảng hồn phát hiện 3 con rắn hổ mang

Video
Mở cốp xe của kẻ buôn lậu, các nhà chức trách phát hiện 3 con rắn hổ mang hung dữ bên trong.