Mô hình siêu du thuyền chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Video
Tại triển lãm Monaco Yacht Show 2019 tổ chức ở bến cảng Hercules, Monaco, một công ty Hà Lan ra mắt mô hình du thuyền chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới.