Mơ mận Sơn La rụng tan nát sau mưa đá, dân lo trắng tay

Video
Hai trận mưa đá liên tiếp đã xảy ra tại một số xã của huyện Mộc Châu khiến nhiều vườn mận tam hoa, mận hậu bị thiệt hại nặng.