Mở mui ô tô, hoảng hồn thấy trăn Nam Mỹ cuộn tròn bên trong

Video
Vừa mở mui ô tô, nam tài xế ở Mỹ đã một phen sợ hãi đến đứng tim khi phát hiện con trăn Nam Mỹ cuộn tròn trên động cơ xe của mình.