Mổ ruột trái bóng chính thức của World Cup 2018

Video
Chúng ta hãy cùng xem liệu trái bóng được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như Telstar 18 sẽ ẩn chứa những điều thú vị gì ở bên trong.