Mỏ tiền 75 nghìn tỷ USD của Nga thách thức mọi lệnh cấm vân của Mỹ

Video
Việc sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào là cơ sở để Nga đứng vững trước mọi lệnh cấm vận của Mỹ.
Xem thêm