Móc mồi nhái câu cá lóc đêm trong rừng U Minh

Video
Vài chục cần câu cắm, nông dân ở rừng U Minh Hạ (Cà Mau) được khoảng 5 kg cá lóc mỗi đêm, bán vài trăm nghìn đồng.