Món đậu phụ cắt 3.600 lần thành hình bông hoa

Video
Các đầu bếp mất tới 3 năm để học cách làm món đậu phụ tú cầu đầy kỳ công của Trung Quốc. Thanh đậu phụ cần đến 3.600 nhát cắt để thành hình bông hoa.

VIDEO MỚI NHẤT