Một chiếc E-6B Mercury xuất hiện trên bầu trời bang Colorado, Mỹ

Video
Máy bay chỉ huy E-6B và các oanh tạc cơ chiến lược Mỹ diễn tập truyền mệnh lệnh tấn công hạt nhân trên bầu trời Thái Bình Dương.