Một lao động phải 'chọi' 48 người khác để có việc làm ở TP. HCM

Video
TP HCM đang là trung tâm lao động có tỷ lệ cạnh tranh việc làm lớn nhất nước; nghề hành chính, thư ký được đánh giá là "hot" nhất.

VIDEO MỚI NHẤT