Một năm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh của máy bơm 'khủng'

Video
Chủ đầu tư cho biết, máy bơm đã 23 lần vận hành chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh nhưng đến nay thành phố vẫn chưa chốt giá thuê nên ông ngừng hoạt động.