Một thước phim tư liệu về đường phố Hà Nội năm 1967

Video
Một thước phim tư liệu về đường phố Hà Nội năm 1967 giúp chúng ta hình dung về con người, đường xá, cảnh vật của thời đó.