Một xã có hơn 200 phụ nữ mất tích

Video
Chiêu Lưu, một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, từ năm 2007 đến nay bị mất tích hơn 200 phụ nữ, đa số đều còn trẻ. Một số kẻ buôn người đã bị bắt.