Môtô tự lao vào lề đường

Video
Khúc cua không gắt, cũng không có chướng ngại vật, nhưng chiếc môtô vẫn mất lái, lao vào rào chắn và đổ rầm.
Xem thêm