DMCA.com Protection Status

Mũ bảo hiểm được làm như thế nào?

Video
Sản xuất chiếc mũ bảo hiểm trải qua nhiều công đoạn: tạo phôi, đánh bóng, sơn, lắp ráp… quan trọng nhất là khâu kiểm tra trước khi đưa ra thị trường