Mưa cỏ xuất hiện giữa thời tiết nắng nóng ở Anh

Video
Những luồng khí nóng cuốn cỏ bay lên cao rồi tan đi, khiến cỏ rơi xuống đất, tạo thành cơn mưa kỳ lạ.