Mua luận văn tốt nghiệp dễ như... mua rau

Video
Hiện nay, ngoài việc làm photocopy tài liệu cho sinh viên, nhiều cửa hàng photocopy ở Hà Nội còn nhận làm thuê luận văn tốt nghiệp với giá 3 triệu đồng/bộ.

VIDEO MỚI NHẤT