Múa rối khổng lồ trên đường phố

Video
Lễ hội trình diễn trên đường phố những con rối khổng lồ giống hệt người thật có chiều cao hơn 12 m và cần hàng chục người điều khiển cử động của chúng.