Mùa thu hoạch quả cọ ở Hà Tĩnh

Video
Tháng 11 âm lịch hàng năm, người dân Hà Tĩnh hái quả cọ đem chế biến món ăn.