Mưa tối trời khi bão Thần Sấm càn quét Philippines

Video
Gió mạnh quật đổ nhiều cây cối, làm tốc mái hàng loạt ngôi nhà và lật đổ nhiều xe cộ khi đổ bộ vào các đảo phía đông Philippines.