Mực khô đốt cháy như cao su

Video
Khi dùng lửa đốt thử mực khô nghi là mực giả, thấy có mùi cháy khét như cao su, không giống với mùi của mực thường.
Xem thêm