Mục kích cá sấu khủng đại chiến tranh mồi trên sông

Video
Mồi ngon luôn có kẻ tranh phần. Hai con cá sấu khủng đã ác chiến dữ dội, làm náo loạn khúc sông để tranh mồi.
Xem thêm