Mục kích cảnh sát đặc nhiệm diễn tập trấn áp nhóm khủng bố

Video
Đăk Lăk - Gần 100 cảnh sát cơ động, đặc nhiệm đã diễn tập trấn áp 30 tên khủng bố có vũ khí, giải cứu người dân buôn làng bị khống chế.