Mục sở thị loại dứa đắt nhất thế giới: 340 triệu đồng/quả

Video
Dứa là loại quả bình dân vùng nhiệt đới nhưng ở Anh, một loại dứa lại có giá lên tới 15.000 USD, tương đương 340 triệu đồng/quả.