Mục sở thị máy đếm tiền 'nuốt tiền'

Video
Khi chủ nhân của chiếc máy đếm tiền nhấn nút thì nó sẽ tự động "nuốt" một vài tờ tiền. Và cứ như thế, chủ nhân có thể tùy thích điều chỉnh 'tăng, giảm' số tiền từ chiếc điều khiển cầm tay.