Mục sở thị nông dân chiết tinh dầu húng quế, thu nửa tỷ đồng

Video
Ông Nguyễn Văn Luân, xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội trồng cây húng quế để chiết tinh dầu cho thu nhập gần nửa tỷ mỗi năm.