Mục sở thị thổi thủy tinh bằng miệng ra bóng đèn ở Thủ đô

Video
Bên ngọn lửa nóng hơn 1.000 độ C, thủy tinh nóng chảy được dồn vào một đầu chiếc ống rỗng, người thợ vừa xoay ống vừa thổi hơi để tạo hình bóng đèn theo đơn hàng của khách.

VIDEO MỚI NHẤT