Mục sở thị văn phòng làm việc trong mơ của Google, Facebook

Video
Văn phòng của Google và Facebook là 2 trong những nơi làm việc tốt nhất thế giới, ở đó, nhân viên được hưởng mọi điều kiện làm việc để họ cảm thấy thoải mái như ở nhà.

VIDEO MỚI NHẤT