Muôn cách giải trí của người Mỹ dưới siêu bão Harvey

Video
Trong biển nước sau siêu bão Harvey, người Mỹ tìm thú vui bằng cách lướt sóng sau xe tải hay bắt cá bơi lạc trên phố.